Witamy na stronie

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SERPELIC I OKOLIC

W  dniu 7 kwietnia 1999 powołane do życia w Serpelicach nad Bugiem, stawiające sobie za cel promowanie miejscowości letniskowej i uczynienie z niej prawdziwej perły turystycznej. więcej informacji...

 

 

Zapraszamy na

uroczystości z okazji 99 rocznicy
Odzyskania Niepodległości Polski

 

Serpelice 12.11.2017 r.

 

 

PROGRAM

 

 

   9 00  –  Msza Święta z udziałem Chóru Męskiego „Echo Podlasia
             w Białej Podlaskiej.

10 00  –   Przemarsz pod pomnik 10-lecia Niepodległości Polski:
           złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

10 20   –  Prelekcja: Legiony Józefa Piłsudskiego – realizacja snu
               o wolności i w tradycji Płd. Podlasia -
St. chor. Tadeusz Mikinnik 
              
(świetlica)

10 50   –  Koncert Chóru Męskiego „Echo Podlasia”:
               pieśni patriotyczne i biesiadne pod
dyr. mgr Waldemara Mazura 

              (świetlica).

 

Serdecznie zapraszamy

Prezes

Stowarzyszenia Przyjaciół Serpelic

 

Grzegorz Arasymowicz

 

 

ZAPRASZAMY NA XIV BIEG SERPELA w SERPELICACH 4 lutego 2017

 

 Zapraszamy na zebranie sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Serpelic 26 stycznia 2017

              Uprzejmie zapraszam na zebranie sprawozdawcze z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Serpelic w roku 2016, które odbędzie się 26.01.2017 r. I termin godz. 1430, II termin godz. 1500 w Ośrodku Wypoczynkowym „Urocza” w Serpelicach.

Proponuję następujący porządek:

Wprowadzenie – przyjęcie porządku zebrania i sprawy organizacyjneInformacja i dyskusja nad realizacją Planu rozwoju „Perły nadbużańskiej” i okolic z dnia 16.06.2015 r. Powołanie komisji. Sprawozdania z działalności w roku 2016 (Zarządu i Komisji Rewizyjnej). Dyskusja nad sprawozdaniami. Projekt planu działalności w 2017 roku. Wolne wnioski i sprawy różne. Spotkanie towarzyskie

Wyjazd nastąpi samochodami osobowymi, które na zasadach koleżeńskich udostępnią niektórzy członkowie. Koordynację przejazdów prowadzi Stanisław Arasymowicz –
telefon kom. 600889173. W czasie trwania zebrania można będzie zapłacić składki członkowskie.

Z poważaniem

Za Zarząd Prezes Grzegorz Arasymowicz

REGULAMIN

XIV  OTWARTEGO  BIEGU  NARCIARSKIEGO  „SERPEL – 2017”

   04  luty 2017

 I.      Cel

1. Popularyzacja biegania na nartach jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej w naturalnym środowisku.

 2. Promocja walorów krajoznawczo-turystycznych Serpelic – perły nadbużańskiej.

3. Uczczenie 30-lecia działalności OW „Urocza” w zakresie: usług na rzecz wypoczynku, turystyki, sportu dla wszystkich i rozwoju Serpelic.

 II.     Organizator

 Stowarzyszenie Przyjaciół Serpelic i OW „Urocza”w Serpelicach.

Współorganizatorzy: Piękny Wschód w Wólce Nadbużańskiej, Fundacja Dzieci Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych w Siedlcach.

 III.    Termin i miejsce

 Bieg Narciarski odbędzie się dnia 04 lutego 2017 r. w Serpelicach n/Bugiem w OW „Urocza”.  W wypadku braku śniegu zostaną przeprowadzone zawody w biegach terenowych lub nordic walking.

 IV.    Program

 godz.        1000   - czynności organizacyjne, zapoznanie się z trasą biegu,

godz.        1045   - otwarcie imprezy,

 godz.        1100 1330 -  start do biegu narciarskiego:

2 km dzieci i młodzież do lat 12,

5 i 8 km do wyboru,

oldboy’e – od 60 lat i super oldboy’e od 70 lat, dystans biegu do wyboru,

2 km bieg rodzinny: minimum dziecko z rodzicem lub rodzeństwem, dziadkami i kuzynami. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzymuje
10 pkt., za I miejsce – 5 pkt., II miejsce – 3 pkt., III miejsce – 1 pkt. Rodzinie liczy się łączna ilość punktów.

 

godz.        1430   - wręczenie upominków i wyróżnień, wspólne ognisko – bigos,                          kiełbaski i zakończenie imprezy.

 V.     Uczestnictwo i zgłoszenia

 W biegach mogą uczestniczyć chętni na własną odpowiedzialność i własne ryzyko, którzy nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu imprezach i akceptują niniejszy regulamin.

Zgłoszenia na adres: SPS Serpelice 126A, 08-220 Sarnaki;
e-mail
urocza@urocza.pl; tel. 600889173 do 01.02.2017 r.

Wpisowe: 10 zł od osoby po wcześniejszym zgłoszeniu, 20 zł po zgłoszeniu w dniu zawodów. Dzieci i młodzież do 12 lat, sprawni inaczej, seniorzy powyżej 65 lat i mieszkańcy Serpelic po dokonanym zgłoszeniu uczestnictwa – bezpłatnie.

W wypadku niewłaściwych warunków pogodowych zawody mogą być  przesunięte na inny termin, o którym zgłaszający zostaną powiadomieni.

  VI.   Nagrody

 Uczestnicy otrzymują upominki.

  VII. Postanowienie końcowe

 Przyjazd uczestników biegów narciarskich na koszt własny

Impreza jest ubezpieczona przez organizatora.

Protest przyjmuje na piśmie i przy wpłaceniu kaucji 50,00 zł /pięćdziesiąt złotych/ rozpatruje sędzia główny zawodów w konsultacji z organizatorem.

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.

O sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny
przy konsultacji z organizatorem.

 Za organizatorów

                                                                        Prezes

 

                                                                      mgr Grzegorz Arasymowicz

 

XIII Bieg Serpela - Biegi Brzegami Bugu

7 lutego 2016 - Serpelice

 

 

REGULAMIN
IMPREZY NA ZAKOŃCZENIE SEZONU LETNIEGO
W SERPELICACH

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Przyjaciół Serpelic  www.spsio.serpelice.pl

Kierownictwo imprezy:

Grzegorz Arasymowicz - Prezes SPS – tel. 603-750-403

CELE IMPREZY:

· Propagowanie walorów turystycznych Serpelic i Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”

·  

· Pomoc mieszkańcom w sprawach prawnych

·  

· Propagowanie rozwijania talentów wśród dzieci i młodzieży

·  

· Propagowanie aktywnego i bezpiecznego wypoczynku nad wodą – pływam kajakiem bez promili

·  

· Popularyzacja uprawiania turystyki, promocja szlaku wodnego oraz Serpelic – perły nadbużańskiej

·  

TERMIN: 20.09.2015 Niedziela

PROGRAM IMPREZY

· 1200-1300 Porady prawne dla mieszkańców Serpelic i okolic – świetlica w Serpelicach

·  

· 1300 Koncert zespołu wokalnego „Chwilka” z Białej Podlaskiej- wielokrotnych laureatów festiwali w kraju i zagranicą - świetlica w Serpelicach

·  

· 1430 Spływ kajakowy na trasie Gnojno – Serpelice, rozpoczęcie spływu – Stanica harcerska w Gnojnie

·  

zapisy i informacje – prezes SPS Grzegorz Arasymowicz tel. 603-750-403
do dnia 19 września 2015 roku.

· 1730 Spotkanie przy ognisku w Ośrodku Wypoczynkowym Skarpa w Serpelicach

·  

Porady prawne i koncert zespołu wokalnego „Chwilka” - wstęp wolny.

Koszt uczestnictwa w spływie kajakowym i ognisku - 30zł/osoba.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Uczestnictwo w spływie obliguje do zapoznania się zasadami bezpieczeństwa i potwierdzenia ich własnoręcznym podpisem. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów a w ewentualnych sytuacjach spornych lub nieobjętych regulaminem ostateczne weryfikacje postanowień lub kwestii spornych leżą w gestii organizatorów spływu.

Prezes Grzegorz Arasymowicz

 

 

II NOCNY NADBUŻAŃSKI SPŁYW KAJAKOWY

1-2 sierpnia 2015

Fotografie i relacja: Sławomir Gac

Stowarzyszenie Przyjaciół Serpelic 1-2 sierpnia 2015 r. zorganizowało już po raz drugi Nocny Nadbużański Spływ Kajakowy pod hasłem „Kajakiem bez promili”. Spływ rozpoczął się tradycyjnie o godzinie 21 w Borsukach od badania trzeźwości uczestników przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Łosicach. Według obowiązujących przepisów jeśli osoba kierująca na wodzie kajakiem lub innym pojazdem niemechanicznym przekroczy dopuszczalny limit 0,2 promila alkoholu w organizmie lub jest pod wpływem innych środków odurzających, podlega karze grzywny.

Po rutynowym szkoleniu przez komandora spływu i wyznaczeniu szyku nastąpiło wodowanie 20 kajaków. Ciemność, bezchmurne niebo i oczywiście pełnia zapewniały niezapomniane wrażenia.

W Serpelicach na Ośrodku Skarpa czekała na zadowolonych uczestników gorąca grochówka i herbata a później ognisko z kiełbaskami. Przed północą instruktor i ratownik wodny przeszkolili uczestników z zakresu udzielania pomocy osobie tonącej przypominając o pięciu początkowych oddechach ratujących i podstawowych zasadach niesienia pomocy tonącym.

Po północy na uczestników czekała niespodzianka w postaci nocnego kina plenerowego a projekcja filmu zakończyła po godzinie 2:00 całą imprezę.

II Nocny Nadbużański Spływ Kajakowy odbył się dzięki zaangażowaniu i wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Łosicach, Ośrodka Skarpa w Serpelicach oraz Piękny Wschód – Mariusz Stawiecki  oraz NGRiI przy OSP w Serpelicah- pokaz pierwszej pomocy za co organizatorzy serdecznie dziękują.

REGULAMIN

II NOCNEGO NADBUŻAŃSKIEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO

KAJAKIEM BEZ PROMILI

 

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Przyjaciół Serpelic  www.spsio.serpelice.pl

WSPIERAJĄCY W DZIAŁANIACH:

Komenda Powiatowa Policji w Łosicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Serpelicach

Kierownictwo spływu:

Komandor: Sławomir Gac - Zastępca Prezesa SPS – tel. 600-500-525

CELE IMPREZY:

 Propagowanie aktywnego i bezpiecznego wypoczynku nad wodą – pływam kajakiem bez promili, Nauka pierwszej pomocy

 Propagowanie walorów turystycznych Krajobrazowego Parku „Podlaski Przełom Bugu”

 Popularyzacja uprawiania turystyki kwalifikowanej, promocja szlaku wodnego oraz Serpelic – perły nadbużańskiej

 Sprawdzenie własnych umiejętności i poszerzenie wiedzy (nauka przez praktykę)

TERMIN: 01.08.2015 Sobota – lub inny zależny od warunków atmosferycznych

TRASA: Borsuki ( Stanica - start o godz. 21:00 )

– Serpelice (O.W. SKARPA – ognisko o godz. 0:00)

ZGŁOSZENIA I INFORMACJE: Komandor: Sławomir Gac – tel. 600-500-525

PROGRAM SPŁYWU: II nocny nadbużański spływ kajakowy odbędzie się w porze nocnej na szlaku wodnym prowadzącym do Serpelic. Przed rozpoczęcie spływu przewidujemy kontrolę trzeźwości kajakarzy oraz wodowanie w Borsukach i spływ po zmierzchu rzeką Bug zakończony w O.W. Skarpa w Serpelicach przy ognisku z kiełbaskami i gorącej herbacie . O północy zostanie zademonstrowany pokaz pierwszej pomocy i każdy będzie mógł przećwiczyć udzielanie pomocy, sprawdzić jak zachowuje się osoba po spożyciu alcogoogli nocą a na zakończenie zapraszamy wytrwałych na nocny seans filmowy. Niepowtarzalną nocną przygodę i spotkanie z ciekawymi ludźmi organizuje Stowarzyszeniem Przyjaciół Serpelic.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Uczestnictwo w spływie obliguje do zapoznania się zasadami bezpieczeństwa i potwierdzenia ich własnoręcznym podpisem. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów a w ewentualnych sytuacjach spornych lub nieobjętych regulaminem ostateczne weryfikacje postanowień lub kwestii spornych leżą w gestii organizatorów spływu.

Komandor - Sławomir Gac

 

XII Bieg Serpela - Biegi Brzegami Bugu

14 lutego 2015 - Serpelice

Fotografie i relacja: Sławomir Gac

    W dniu 14 lutego 2015 odbył się XII Bieg Serpela zorganizowany przez Zespół Szkolno Przedszkolny w Serpelicach, impreza była kolejnym biegiem z cyklu Biegi Brzegami Bugu Facebook/BiegBrzegamiBugu, jednak z powodu braku śniegu został zamieniony na bieg tradycyjny przełajowy po malowniczych leśnych terenach Serpelic. Współorganizatorami biegu było Stowarzyszenie Przyjaciół Serpelic i Okolic, firma Piękny Wschód, Stowarzyszenie Nadbużańskie Dwory, .

    Słoneczna pogoda, przepiekana profesjonalnie przygotowana trasa zachęciła do uczestnictwa wielu biegaczy począwszy od najmłodszych dla których przygotowano krótszą trasę po bardziej wymagających zwolenników aktywnego wypoczynku. Posumowanie biegu odbyło się na terenie Szkoły Podstawowej w Serpelicach gdzie uczestnicy przy wspólnym ognisku i pieczonym dziku mogli posłuchać występu zespołu muzycznego Kryters. Organizatorzy przygotowali także atrakcyjne nagrody które rozlosowano wśród uczestników. 

więcej informacji...

Zebranie sprawozdawcze członków Stowarzyszenia Przyjaciół Serpelic za rok 2014.

15 stycznia 2015 r. Serpelice

Fotoreacja: Janusz Izbicki

    Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Przyjaciół Serpelic i Okolic odbyło się gościnie w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Serpelicach. Prezes G. Arasymowicz przedstawił sprawozdanie z działalności za poprzedni rok i podziękował uroczyście p. dyrektor B. Puch za efektywną współprace ze szkołą. Podczas dyskusji poruszano zagadnienia: problemu niedoinwestowania Serpelic, braku kąpieliska i przystani,  kontrowersyjnego pomysłu biogazowni, współpracy z wspólnotą gruntową oraz sprawy negocjacji z samorządami i gminą do których powołano komisję. Podczas zebrania omówiono i zaproponowano plan działalności na rok 2015, uczestnicy złożyli także sobie życzenia i podzielili się opłatkiem  a zebranie zakończyło się wspólnym ogniskiem.     

 

Aleksander Doba w Serpelicach - 28 listopada 2014 Serpelice

Aleksander Doba - polski podróżnik, kajakarz, zdobywca i odkrywca. Jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent wyłącznie dzięki sile mięśni. Opłynął kajakiem także Morze Bałtyckie i Bajkał.

Głosujmy na Aleksandra Dobę! Pierwszy Polak w historii nominowany w plebiscycie „Podróżnika Roku National Geographic” - codziennie można oddać jeden głos z jednego komputera...  www.tnij.org/olodoba i nacisnąć "VOTE". Głosować można do 31 stycznia 2015 roku. Głos można oddać
raz w ciągu 24 godzin

W dniu 28.11.2014 Szkołę Podstawową w Serpelicach odwiedził P. Aleksander Doba gdzie został przywitany wielkimi brawami przez wszystkich uczestników spotkania. Podczas prelekcji P. Aleksander przeniósł nas swoją opowieścią nad Ocean Atlantycki opowiadając o niezwykłych przygodach i trudnościach swojej wyprawy podczas której spędził ponad 140 dni w kajaku. Uczestnicy dowiedzieli się jak wygląda specjalnie skonstruowany kajak którym podróżował nasz bohater i jak należy się przygotować do takiej podróży, o rekinach, wielorybach, żółwiach które podpływały do kajaka oraz latających rybach, o tym co jadł podczas wyprawy P. Aleksander, ile wody potrzebował i w jaki sposób ją odsalał oraz o tym czego mu najbardziej brakowało i za czym tęsknił. Dzieci bardzo chętnie zadawały pytania na które P. Aleksander  odpowiadał z przyjemnością, spotkanie zakończyło się podziękowaniami od uczniów, wspólnym zdjęciem oraz oczywiście wielką kolejką chętnych po autograf ...

Relacja i zdjęcia: Sławomir Gac

więcej informacji...

 

I JESIENNY RAJD ROWEROWY – SERPELICE

3-5 październik 2014 - Serpelice

Fotorelacja: Sławomir Gac

więcej informacji...

 

I Nocny Nadbużański Spływ Kajakowy

16-17.08.2014

 

    Stowarzyszenie Przyjaciół Serpelic 16-17 sierpnia 2014 r. zorganizowało I Nocny Nadbużański Spływ Kajakowy pod hasłem „Kajakiem bez promili” Pomimo że pogoda w tym dniu nie sprzyjała a uporczywa mżawka odstraszała w spływie uczestniczyły 44 osoby.

    Nocni kajakarze rozpoczęli spływ od nauki węzła ratunkowego, rzucania rzutką ratunkową pod okiem ratowników wodnych, można było także sprawdzić jak wygląda świat osoby nietrzeźwej za pomocą specjalnych alkogogli i jak może być to niebezpieczne podczas wypoczynku nad wodą.

Strażak Ratownik z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach demonstrował w jaki sposób pomóc osobie tonącej a uczestnicy przećwiczyli na fantomie resuscytację krążeniowo-oddechową osoby poszkodowanej. Przed  rozpoczęciem wodowania Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach poinformowali o konsekwencjach pływania pod wpływem alkoholu oraz przebadali stan trzeźwości uczestników spływu. Sprawne wodowanie w Borsukach zabezpieczyli ratownicy podążając za instruktorem i blaskiem pochodni rozpoczęli nocny spływ kajakowy.

Wrażenia po nocnym pływaniu są niezapomniane, szczególnie gdy ciemnościom towarzyszy blask pochodni, bezchmurne niebo pełne gwiazd a w otaczającym mroku wyostrzone zmysły zwracały uwagę na każdy plusk wody. W Serpelicach odważnych kajakarzy przywitali z pochodniami Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Serpelicach pomagając uczestnikom w bezpiecznym wyjściu na brzeg gdzie czekała na zmarzniętych ale zadowolonych uczestników gorąca herbata i ognisko z kiełbaskami. Po północy na uczestników czekała niespodzianka w postaci nocnego kina plenerowego a projekcja filmu zakończyła I Nocny Nadbużański Spływ Kajakowy.

    I Nocny Nadbużański Spływ Kajakowy odbył się dzięki zaangażowaniu Komendy Powiatowej Policji w Łosicach, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Serpelicach oraz pomocy lokalnych firm turystycznych: Bialtech – Marek Gac, SAS - Jaworscy, Piękny Wschód – Mariusz Stawiecki, Ośrodek Skarpa – Grażyna Owczaruk oraz Ośrodek AS – Bogusław Nowakowski za co organizatorzy serdecznie dziękują.   

ZAPRASZAMY ZA ROK....

więcej informacji...