Witamy na stronie

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SERPELIC I OKOLIC

W  dniu 7 kwietnia 1999 powołane do życia w Serpelicach nad Bugiem, stawiające sobie za cel promowanie miejscowości letniskowej i uczynienie z niej prawdziwej perły turystycznej. więcej informacji...

 

I JESIENNY RAJD ROWEROWY – SERPELICE

3-5 październik 2014 - Serpelice

Fotorelacja: Sławomir Gac

 

REGULAMIN

I JESIENNY RAJD ROWEROWY – SERPELICE

3-5 październik 2014

„Znam przepisy ruchu drogowego – bezpieczna droga do szkoły i pracy”

zorganizowanego pod patronatem Fundacji Pomocy dla Dzieci Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych w Siedlcach

 

I.              Cel:

1.        Popularyzacja kolarstwa i znajomości przepisów ruchu drogowego

2.        Promocja Serpelic – perły nadbużańskiej i okolic

3.        Promocja aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w warunkach naturalnych oraz uwrażliwienie na piękno przyrody i jej walory zdrowotne

II.           Organizatorzy i współorganizatorzy

1.        Stowarzyszenie Przyjaciół Serpelic

2.        Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serpelicach

3.        Fundacja Pomocy dla Dzieci Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych w Siedlcach

4.        Jerzy Tusz – znany kolarz i animator sportu dla wszystkich obchodzący 50-lecie działalności

5.        Starostwo Powiatowe w Łosicach

6.        Urząd Gminy w Sarnakach

III.        Termin i miejsce:

 1. Rajd, przełajowy wyścig kolarski, rowerowy tor przeszkód i test ze znajomości przepisów ruchu drogowego przeprowadzony będzie 3-5 października 2014 niezależnie od warunków pogodowych.

 2. Serpelice – boisko szkolne i tereny położone bezpośrednio w okolicach szkoły.

IV.        Zasady Uczestnictwa
 

 1. Uczestnikami mogą być dzieci (ukończone 10 lat), młodzież szkolna i dorośli. Szczególnie zachęcamy do udziału w crossie rodziny

 2. Zgłoszenia maill; zsp.serpelice@wp.pl , tel 83 3598111 , 600889173 lub bezpośrednio przed startem

 3. Każdy uczestnik startuje w kasku, stroju sportowym i sprawnym rowerem

 4. Istnieje możliwość skorzystania z wypożyczalni rowerów w miejscowych ośrodkach wypoczynkowych

 5. W przełajowym wyścigu kolarskim mogą brać udział tylko zawodnicy nieposiadający licencji

 6. Na trasie wyścigu i rajdu obowiązują przepisy ruchu drogowego oraz zasady fair play

 7. Rajd i przełajowy wyścig kolarski przeprowadzone będą na drogach przeznaczonych dla ruchu rowerów i na drogach polnych

 8. Uczestnicy w poszczególnych kategoriach startują ze startu wspólnego

 9. Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu i rajdzie na własną odpowiedzialność

 10. Za wypadki zaistniałe z winy uczestników oraz rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie ponosi odpowiedzialności

 11. Wpisowe : młodzież szkół ponadpodstawowych -5 zł, dorośli – 10 zł, uczniowie szkół podstawowych– udział bezpłatny

V.            Program:

- kategoria uczniowie szkół podstawowych (K1, M1)

- test ze znajomości przepisów ruchu drogowego (godz.9.00 – budynek szkoły)

- rowerowy tor przeszkód (godz. 10.00 - boisko szkolne)

/ w przypadku dużej liczby zgłoszeń- do rowerowego toru przeszkód będzie dopuszczonych 20 zawodników, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w teście z przepisów ruchu drogowego/

- kategoria młodzież szkolna ponadpodstawowa (K2, M2) i dorośli (K3,M3

- test ze znajomości przepisów ruchu drogowego (godz.10.30)

- rowerowy tor przeszkód (godz.11.30 - boisko szkolne)

- przełajowy wyścig kolarski (godz. 13.30 - las w otoczeniu szkoły) –wspólny start w poszczególnych kategoriach

/punktacja w poszczególnych konkurencjach -  I m – 10 pkt., II m – 8 pkt., III m – 6 pkt.....; VIII m – 1 pkt./

- o miejscu decyduje suma punktów zdobytych w poszczególnych konkurencjach

- ok. 16.30 spotkanie towarzyskie przy ognisku

- kategoria dowolna

- wspólny rajd rowerowy po terenie Parku Krajobrazowego – Podlaski Przełom Bugu (godz.11.30)

– wspólny posiłek, pożegnanie uczestników, zakończenie rajdu

 

VI.          Zasady finansowania:

 1. Koszty udziału w crossie (przejazdy, diety, opłata wpisowego) pokrywają uczestnicy we własnym zakresie

 2. Ubezpieczenie zawodów i pozostałe koszty pokrywają organizatorzy

VII.          Wyróżnienia:

Upominki i dyplomy przygotowują organizatorzy dla uczestników najaktywniejszych i najlepiej znających  przepisy bezpieczeństwa i ruchu drogowego.

VIII.       Postanowienia końcowe:

Interpretacja niniejszego regulaminu i rozstrzyganie ewentualnych spraw spornych należy do komandora rajdu.

 

                                                                                                Za organizatorów

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Serpelicach                          Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Serpelic

                           mgr Bożena Puch                                                                           mgr Grzegorz Arasymowicz